URIR Управление редакционно-издательской работы БГУ

 

Новости сайта

Вышли в свет книги:  

Серия «Классическое университетское издание»

Н. В. Бровка,
Л. П. Примачук
«Математический анализ. Функции многих переменных и дифференциальные формы»


В. П. Рагойша,
«Беларускае вершаванне»


В. П. Рагойша, М. П. Кенька,
Т. А. Марозава;
пад рэд. В. П. Рагойшы.
«Уводзіны ў літаратуразнаўства :
вучэб. дапам.
У 2 ч. Ч. 1.
Літаратуразнаўства як навука. Эстэтыка літаратуры. Паэтыка »


Янович Е. И.
«Историческая грамматика русского языка »


Бабосов Е. М.
«Социология конфликтов»

 

см. рубрику «Новые книги, анонсы месяца»

 

В раздел «Школа автора» добавлены статьи:

Козлова Е. И.  «Содержательные и технические аспекты подготовки учебных электронных изданий» ;

Антонова С. Г.  «Современный вузовский учебник. К вопросу о совершенствовании принципов формирования»;

Дулатова А. Н. «Чему учит учебник?»

  

www.urir.bsu.by >> выставки, презентации, рецензии

СВЯТА КНІГІ Ў ХОЙНІКАХ

5 верасня 2010 г. Хойнікі. Гомельская вобласць.
ХVII Дзень беларускай пісьменнасці

Галоўная сцэна свята

Урачыстае адкрыццё ХVII Дня беларускай пісьменнасці

Урачыстае адкрыццё ХVII Дня беларускай пісьменнасці

Урачыстае адкрыццё ХVII Дня беларускай пісьменнасці

Урачыстае адкрыццё ХVII Дня беларускай пісьменнасці

Урачыстае адкрыццё ХVII Дня беларускай пісьменнасці

У павільёне «Сучасная беларуская кніга»

Рэдактар рэдакцыйнага аддзела
Упраўлення рэдакцыйна-выдавецкай работы БДУ
Юлія Гойка ў час прэзентацыі

Старшы карэктар Анастасія Церахава прапануе ўвазе наведвальнікаў
вучэбна-метадычны комплекс «Основы фотожурналистики»

Калегі абмяркоўваюць падзеі свята

Факсімільна ўзноўленае Слуцкае Евангелле.
Выдавецтва Беларускага Экзархата

«Радзівілы. Альбом партрэтаў».
Гонар выдавецтва «Беларуская энцыклапедыя»

Кнігі выдавецтва БДУ

Інтэрв'ю на свежым паветры

Тот хороший мальчик, кто сует в книгу пальчик

Макет друкарскага станка часоў Францыска Скарыны

Перад адкрыццём

Постаці герояў «Палескай хронікі» Івана Мележа

Загадчык кафедры славянскіх літаратур філалагічнага факультэта БДУ
І. А. Чарота, пастаянны ўдзельнік свята кнігі

Сядзібны дом Аўраамавых – Хойніцкі гісторыка-краязнаўчы музей

На балконе размясціўся аркестр

Падчас фестывалю кнігі і прэсы

Падчас фестывалю кнігі і прэсы

Працуе горад майстроў

Працуе горад майстроў

Працуе горад майстроў

Працуе горад майстроў

Дарога вядзе ў г. Ганцавічы на Брэстчыну,
дзе ў наступным годзе адбудзецца свята беларускага пісьменства

 

 

См. также: Свята пісьменства ў Смаргоні

См. также: Экскурсия в лето

См. также: Свята кнігі ў Барысаве

См. также: Награды

 

 

                               © Управление редакционно-издательской работы БГУ
                                       http://www.urir.bsu.by, e-mail: urir@bsu.by, urir_bsu@mail.ru